Profielfoto en bedrijfsfotografie 1

Ik kreeg laatst een vraag om een portret te maken voor een bedrijfsprofiel. Het fotograferen van werknemers voor bedrijfswebsites en tijdschriftartikelen kunnen we vergelijken met het fotograferen van een portret in een professionele fotostudio. Natuurlijk is het fotograferen ter plaatse bij een bedrijf heel anders dan fotograferen in een fotostudio. Dit geldt zowel voor het onderwerp als voor de fotograaf. Om even een aantal verschillen te noemen, bij het bedrijf bevindt het onderwerp zich op bekend terrein (binnen de eigen comfortzone), terwijl in een fotostudio het gevoel wat plastischer is, we zinden er geen aanknopingspunten met het bedrijf, waardoor het onderwerp zicht wat ongemakkelijk kan voelen. Dit geldt, in zekere mate natuurlijk, omgekeerd voor de fotograaf. Deze is, in principe, onbekend met het bedrijf, de bedrijfscultuur en de werknemers en zal zich in het begin wat onwennig voelen bij de eerste ontmoeting in het bedrijf. Een ander verschil is het gebruik van apparatuur. In een fotostudio heeft de fotograaf alle benodigde apparatuur beschikbaar, waarmee hij, met een aantal kleine modificaties, de verlichting kan instellen. Bij een fotoshoot op locatie kan de fotograaf niet alle onderdelen meenemen en moet hij wel overwogen keuzes maken. De toegepaste uitrusting op locatie is anders dan in de studio. De fotograaf maakt op locatie gebruik van draagbare verlichtingsapparatuur die hij eenvoudig kan opzetten en afbreken.

man-bureau-laptop

In de volgende blog zullen we dieper ingaan op de verschillende typen portretten en methoden van belichting om een indruk te krijgen van de mogelijkheden en het beoogde eindresultaat.